Inventar til vådfodring  • Unik turbine omrører

  • Ingen flydelag, ved horisontal og vertikal omrøring

  • Kan starte selv om foderet er bundfældet

  • Omrøren hænger i toppen af tanken

  • Minimal slid og hurtig service ved 2-delt leje

  • Tænke fra 1,000 kg to 8,000 kg

  • Skylles med almindeligt vandtryk eller højtryksspuling

  • Pumpens udfodringshastighed styres med blændeventil eller med frekvensomformer