Vådfoder

FEED MANAGER

 • Intelligent overvågning og justering af vådfodermængden
 • Registrering af hastigheden hvormed foderet ædes
 • Sikrer at dyrene får den rette mængde foder
 • Undgå spild

FUNKI LIQMIX blandetank

 • Præcis udvejning
 • Optimal opblanding
 • Intet flydelag
 • Kan starte med fuld tank
 • Med indbygget stenfælde
 • Med tank-vindue
 • Stor åbning
 • Automatisk sikring ved åbning

RESTLØS VÅDFODRING

 • Øget antal fravænnede smågrise med ca. 3 pr. årsso
 • Stigning i smågrisevægt ved fravænning med op til 1,2 kg
 • Medicinforbrug reduceret med 50%
 • Intet tab af aminosyrer
 • Investeringsafkast: 1-1,5 år

VÅDFODRINGSSYSTEMER

 • Central rørstreng med sektionsrørstrenge uden returløb
 • Central rørstreng med sektionsrørstrenge med returløb
 • AD-LIBITUM FODRING til både søer og smågrise

Komponenter til vådfodring

 • Komponent indtag og CCM
 • Mikrodoseringsanlæg
 • Foderventil
 • Twin-spin rør
 • Stenfælde
 • Pumpe

 

Controller til vådfodring

 • Fuld automatisering af foderblanding og distribution
 • Foderprogram for hele vækstperioden (op til 99 programmer)
 • Systemet blander og transporterer foder efter de udvalgte opskrifter
 • Justeres på stald- og ventilniveau
 • FunkiNet styrer overvågning af blandingsprocessen, distribuerer foder, samt leverer en analyse af processerne og resultaterne
TOP