TØRFODRINGSSYSTEMER OG TILBEHØR

Ved fasefodring anvendes flere blandinger for bedre at ramme grisenes aktuelle behov for næringsstoffer i en bestemt periode og/eller for at give mulighed for at anvende alternative råvarekombinationer i forskellige perioder.

Fasefodring til søer er typisk, at man anvender én blanding til diegivende søer, løbeafdeling og polte samt en anden blanding til drægtige søer i stedet for at anvende en diegivningsblanding til alle søer. Fasefodring til slagtesvin vil sige, at der anvendes to eller flere blandinger i slagtesvineperioden. Man taler om multifasefodring, hvis der anvendes mere end tre blandinger. Anvendes kun en blanding, taler man om en "enhedsblanding".

Fordelene ved fasefodring kan være lavere foderpris, mulighed for brug af skåneblandinger til de mindste grise og reduceret udskillelse af fosfor og kvælstof. [Kilde: SEGES Svineproduktion]

MASTER VALVE SOW

Foderkasse med integreret foderventil - perfekt til fasefodring af søer.

MASTER VALVE DRY

Pneumatic ventil fra ACO FUNKI med en speciel Y-forgrening, som gør det muligt at bruge ventilen med flere tørfoder enheder på samme tid.

FUNKI PHASE SOW

Perfekt for fasefodring af søer i farestalden og drægtighedsstalden med forskellige foderblandinger.

FUNKI PHASE DRY

FUNKI PHASE DRY er perfekt til fasefodring af smågrise og slagtesvin.

FunkiNet Dry Single

FunkiNet Dry Single konceptet kan køre med to uafhængige tørfodringsanlæg på samme tid. Det giver systemet en unik høj kapacitet.

FunkiNet Dry Section

FunkiNet Dry Sektion er en fleksibel tørfodring styreenhed, som er meget let at betjene.

FunkiNet Dry Multi

Med Funkinet Dryfeeding er det nu muligt at lave glidende fodeskift mellem blandingerne.

Powerline tørfodringskæde

Powerline tørfodringskæde er markedets stærkeste tørfodringskæde, designed til lang holdbarhed.

Langsom udfodring Biofix

Langsom udfodring Biofix sikrer at søer forbliver rolige under fording.

VD2 Foderkasse med klap

VD2 foderkasse kan dosere meget små mængder fra 0,2 kg.

VD5 Foderkasse med kugle

VD5 foderkasse kan dosere op til 8 l foder. Nem justering, 1 sekund fra min til maks.

VD6 Foderkasse med klap

VD6 plastfoderkasse til 60 mm anlæg med kapacitet op til 6 liter.

VD100 Gulvfoderkasse

VD100 foderkasse er specielt udviklet til gulvfodring af drægtige søer, men kan bruges till alle aldergrupper.