Rode- og beskæftigelsesmateriale
Opfylder svinets behov for såvel fødesøgnings- som beskæftigelsesadfærd

Svin undersøger deres omgivelser ved at udføre rode-, snuse-, bide- og tyggebevægelser. Mangel på bl.a. beskæftigelses- og rodemateriale kan påvirke svinenes adfærd negativt. Nogle smågrise og slagtesvin udvikler halebidningsadfærd, som er relateret til deres aktuelle motivationelle tilstand.

Derfor fremgår det af den nuværende lovgivning om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (Svinedirektivet), at “svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde materiale, som de på rette vis kan undersøge og rode i”.

  • Rodemateriale størrelser

  • Rodemateiale til farestier

  • Rodemateriale til smågrise/slagtesvin

  • Meets the pigs’ needs for feed digging and investigation behavior
  • Used to minimize the risk of tail biting
  • Easy to mount
  • Quick and easy replacement of wooden sticks


Download

TOP