INN-O-LED plug’n play - LED-belysning til svinestalde

EL-besparelse på 60-80%

 

Vi tilbyder et nyt system, der flytter lyset ned i søernes opholdszone. Vi har gjort det enkelt og billigt. Både at montere og anvende i det daglige.

LED armaturerne er serieforbundne og modul opbygget. Installationen kan foretages af svineproducenten selv. 

PIG performance kan have store økonomiske fordele for din produktion, men forbedring-en afhænger naturligvis af dit udgangspunkt. Generelt set; jo dårligere lysforhold i dag, jo større forbedring kan forventes.

LYSETS BETYDNING:

 

Drægtighedsstald 

• Lys har indflydelse på udskillelse af østrogen.
• Højere faringsprocent.
• Undgå efterårskastninger.

 

Farestald
• Mere lys til soen, giver øget mælkeydelse.
• Højere vægt ved fravænning, efter skift til LED.

 

Klimakasse

• Målet er at vi kan trække grisene ind i hulen.
• Lyset er gulligt (2700 Kelvin). Det kan grisene se.

DEN OPTIMALE LYSINSTALLATION

• Basis installationerne er reduceret, så de er tilpasset arbejdsmiljøet.

• Speciel installationer monteret på inventaret, der tager højde for dyrenes behov.