DRIK-O-MAT Drikkekop

 

DRIK-O-MAT er vores originale drikkekop til smågrise, søer og slagtesvin. Drikkekopens design er tilpasset grisenes anatomi og sikrer god hygiejne og lavt vandspild. Den rigelige adgang til rent vand stimulerer øget vandindtag og øget foderindtagelse. Det fører til bedre foderudnyttelse og mindre sygdom.

 

 

  • Markedets største godstykkelse og lukket ombukket kant giver en meget stærk drikkekop, der holder i mange år.
  • Den ombukkede kant forebygger også snavsophobning, og at grisene kan få eventuelle øremærker i klemme.
  • Den afrundede form sikrer, at der ingen blinde hjørner er, og den lukkede form foroven forhindrer gødning i drikkekoppen, der dermed holdes konstant ren. Vandventilen er placeret i bunden af drikkekoppen.
  • Der lukkes derfor ikke mere vand ud, end der drikkes, og der er intet vandspild. Det giver god vandøkonomi og lave gyllemængder.

DRIK-O-MAT typer:

VIP-O-MAT til pattegrise
MINI til smågrise
STANDARD til slagtesvin
MULTI til FRATS og søer
MAXI til søer

 

 

DRIK-O-MAT Specifikationer
BetegnelseTilGrise pr. kopMontagehøjde*
MiniSmågrise3012 cm
StandardSlagtesvin3025 cm
MultiFRATS og søer

30 smågrise

20 slagtesvin

10 søer

12 cm

12 cm

35 cm

MaxiSøer1035 cm

* fra gulv til underkanten af skål. NB: Vandtryk ved ventil må ikke overstige 2,5 Bar.