WELSAFE FLEX - faresti til løsgående søer

 

WELSAFE FLEX® er en faresti til løsgående søer, hvor soen kan fikseres omkring faring. Farestiens unikke egenskaber er med til at reducere dødelighed af pattegrisene og at forøge fravænningsvægt i forhold til traditionelle farestier. Farestien er meget pladsbesparende og kan indbygges i både nye og eksisterende stalde.

 

 

 

  • God plads mellem fareboks og klimakasse, som giver inspektionsadgang i stien, uden at medarbejderne skal ind til soen.
  • Samtidig er der også en god plads til mælkeanlæg til pattegrisene.

  • Svingbare sider giver mulighed for kortvarig fiksering, som reducerer dødelighed.

  • Siderne kan også bruges som fleksibel beskyttelse under inspektion af soen. 
  • Højderegulerbar spærreplade i klimakasse

  • Alle funktioner kan udføres med en hånd

  • Hjørnetrug er designet så den passer til U-profil i hjørnet, dermed lukker den helt tæt til mur/inventaret foran krybben.

  • Hjørnetrugets kapacitet er 19,5 l.

Tekniske data

Stilængde 240-260 cm
Stibredde min 240 cm
Rumindhold trug 19,5 l
Sidestykke højde 50/75/100 cm
Forstykke højde 75/100 cm
Bagstykke højde 50 cm
Låge højde 100 cm
Klimakasse bredde 78 cm
Klimakasse areal 0,7 m2

Vælg mellem pløklås og drejelås