FT-30 faresti til løsgående søer

Vores FT-30 sti er en sti udviklet efter norske forbilleder til løsgående, diegivende søer. Resultatet er en meget fleksibel sti, der kan bruges helt fra fødsel til grisene er ca. 30 kg. Det store klimahjørne rummer grise til 25-30 kg. Stien er udformet, så grisene kan tilses, uden man skal ind i stien.

FT30-stien er en enhedssti til en so med et kuld grise, der efterfølgende bliver i stien til 30 kg, mens soen flyttes. Stien tilgodeser et ønske om at have løsgående diegivende søer i farestalden, samtidig med, at arbejdstidsforbruget reduceres både i forhold til flytning af dyr og i forhold til rengøring. Når dyrene spares for flytning, reduceres stressbelastninger også til et minimum. Hermed undgår man produktionsnedgang som følge af vægtstagnation eller måske ligefrem vægttab og øget sygdomspres i perioden efter flytningen.

FT-30 stien kan konstrueres i enten 35 mm planker eller 10 mm fiberplader.

 

 

Håndtag bruges til at regulere spærrepladens højde
FT-30 stien med 10 mm fberplader

 

 

FT-30 sti

Stilængde

300-340 cm

Stibredde

240-260 cm

U-profiler

2 mm rustfri

Klimahjørne:

 

Bredde

110 cm

Areal

1 m2

Låg

Transparent med integreret lampe

Dimensioner

PVC planke 35 mm

Fiberplade 10 mm

Sidestykke højde

100 cm

96 cm

Forstykke højde

75 / 100 cm

61 / 75 / 96 cm

Låge højde

100 cm

96 cm

RF tremmestykke højde

100 cm

96 cm

 

 

Downloads

B-6501_FT-30 faresti

311 KB