Mælkeanlæg til pattegrise i farestier
BABY CARE

Automatisk mælkefodringsanlæg som tildeler frisk mælk i farestalden hele døgnet.

  • Blander mælk automatisk
  • Altid frisk mælk, automatisk behovstyring
  • Automatisk rengøring
  • Hovedrengøringsprogram
  • Minimale restmænger i 8 mm slanger
  • Højere fravænningsvægt med op til 1 kg
  • Reducerer antal af ammesøer
  • Reducerer smitterisiko

TOP