Full-line projekter i Rusland

Juni 2017

 

Vi er stolte af at kunne meddele, at ACO Funki har underskrevet kontrakt med Russian Baltic Pork Invest (RBPI) om det største projekt i firmaets historie. To farme i Rusland, hver med en kapacitet på 210.000 slagtesvin om året, vil blive monteret med ACO Funki’s Full-Line produkter.

RBPI Gruppen bygger to store svinefarme i Kaliningrad og Nizhniy Novgorod. Hver farm har 6.200 søer og en årlig produktion på 210.000 slagtesvin.

”Dette er to meget store projekter, der hver producerer 210.000 slagtesvin pr år, hvilket er meget. Vi har prøvet noget lignende før, men disse to projekter tilsammen, er det største projekt i vores historie,” siger Torben T. Olesen, Salgs- og marketing chef for ACO Funki. ”Vi kan sige at projekternes værdi i Ruslands, er anslået til at ligge på 12 mio Euro”

ACO Funki vil levere Full-Line, som betyder komplet inventar til en fuld produktions cyklus. Dette inkluderer løbe- og drægtighedsbokse, farestier, smågrise- og slagtesvinestier samt foderautomater, krybber og gulve

Et enkelt projekt vil kræve op til 125 fuldt lastede lastbiler. Leveringen er allerede startet i september 2017 og vil fortsætte indtil foråret 2018. 

 

Oversigt-billede af sektioner til 6.200 søer. Det repræsenterer kun 1/3 af det hele farm i Nizhny Novgorod. Et andet farm af samme størrelse er placeret i Kaliningrad.

ESTIMEREDE TAL:

 

  • 2 gårde x 6.200 søer om året
  • 210.000 slagtesvin, 110 kg om året
  • Foder: 57.500 tons om året; 1.106 tons om ugen
  • Gylleproduktion  - 196.363 m3 om året
  • Løbe-/drægtighed:  2 x 5438 stier
  • Farestald: 2 x 1530 stier
  • Smågrisestald: 2 x 1216 stier
  • Slagtesvinestald: 2 x 4144 stier

 

 

Fra venstre: Helle Orloff (Sales Coordinator), Thomas Hauge (Project Manager), Rene Thomsen (Indkøb), Lene Bryde (Directør ACO FUNKI A/S), Tommy Nørregaard (Supply Chain Manager), Tommy Frandsen (Udviklingschef - inventar).

Fra venstre: Mikhail Agulin, Ivan Pervushkin (Project Coordinators), Elina Kriaunaitiene (Teknisk assistent),  Mila Christiansen (Directør ACO FUNKI Russia); Torben Olesen (Salgs- og marketingdirektør ACO FUNKI), Evgeniy Tolstorozhih (Ingenør ACO FUNKI Russia).