“Cooperation on Solutions of Tomorrow” i Mexico

April 2018

 

I denne uge er ACO FUNKI blandt de danske virksomheder, der deler knowhow og løsninger inden for svineproduktion under forretningsprogrammet "Cooperation on Solutions of Tomorrow" i Mexico.

Formålet med besøget er at undersøge mulighederne for et tættere samarbejde mellem danske og mexikanske organisationer og at finde løsninger til at blive endnu mere effektive og bæredygtige. På det officielle besøg i Mexico er der forretningsmøder mellem danske og mexicanske virksomheder inden for fødevarerproduktion og besøg hos mexicanske madproducenter.

Fra venstre: Esben Lunde Larsen, the Danish Minister for Environment & Food; Lene Bryde, Managing Director at ACO FUNKI; Villy Osmundsen, Area Sales Manager at ACO FUNKI.

Cooperation on solutions of tomorrow.

Ifølge Food Nation Denmark har de danske virksomheder fået succes internationalt gennem et tæt samarbejde mellem partnere i hele værdikæden. Et tæt samarbejde og udveksling af ideer med kunder, er en væsentlig faktor for at skabe værdi og implementere effektive og bæredygtige løsninger i fødevareindustrien.

De danske virksomheders innovative og internationale tilgang er præget af et tæt samarbejde mellem partnere over hele værdikæden. Det tætte samarbejde og udveksling af synspunkter om forbedring af hele værdikæden, styrker forretningen i både Mexico og Danmark. /Source/